Strumień Cyberbezpieczeństwo

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień Cyberbezpieczeństwo opracowuje i wdraża kompleksową strategię ochrony państwa w świecie elektronicznym

 

Główne cele:

 • Ustanowienie kontekstu politycznego w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Ustanowienie systemu wczesnego reagowania na incydenty komputerowe
 • Ustanowienie podstaw prawnych dla systemu cyberbezpieczeństwa

 

Zakres prac:

 • Opracowanie Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP
 • Szkolenia projektantów systemów
 • Rozwój narodowych technologii wspierających cyberbezpieczeństwo
 • Powołanie CERT Narodowego
 • Współpraca w obszarze cyberbezpieczeństwa z ME, MF, MRiPiPS, MSWiA, MSiPG, KNF, NBP, NASK, RCB, ABW, UKE, ZBP
 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

 

Korzyści:

 

Obywatel:

 • Podniesienie poziomu zaufania do korzystania z e-usług
 • Bezpieczny i nieprzerwany dostęp do e-usług
 • Gwarancja większego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 

Przedsiębiorca:

 • Podniesienie poziomu zaufania do korzystania z e-usług w procesach biznesowych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa operacji finansowych
 • Zaufanie do realizacji czynności administracyjnych drogą elektroniczną
 • Rozwój narodowych technologii w sektorze bezpieczeństwa
 • Bezpieczne budowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni

 

Administracja:

 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informatyzacji procesów administracyjnych i usług
 • Stworzenie zasobu eksperckiego administracji państwowej w obszarze bezpieczeństwa i teleinformatyki e-usług
 • Zwiększenie odporności na celowe ataki cybernetyczne i zapewnienie nieprzerwanej realizacji istotnych funkcji państwa
 • Zapewnienie zgodności regulacji krajowych z europejskimi
 • Określenie jasnego podziału kompetencji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni