Strumień e-Sprawozdawczość

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień e-Sprawozdawczość redukuje obciążenie raportowe firm i usprawnia wykorzystanie publicznych zasobów informacji

 

Główne cele:

 • Redukcja obciążeń administracyjnych i eliminacja informacji redundantnych
 • Wykorzystania technologii cyfrowych w procesie raportowania
 • Stworzenie mechanizmów szerokiego wykorzystania zasobów cyfrowych

 

Zakres prac:

 • Wdrożenie idei raportowania zintegrowanego
 • Zbudowanie taksonomii pozwalającej na minimalizację obciążeń podmiotów objętych obowiązkiem raportowania
 • Identyfikacja obszarów współdzielenia zestawów danych w jednostkach administracji publicznej
 • Stworzenie bramki umożliwiającej przyjęcie i walidację raportów w formacie elektronicznym
 • Stworzenie huba dystrybuującego raporty do odpowiednich podmiotów administracji publicznej
 • Stworzenie mechanizmu udostępniania danych zbieranych przez administrację do celów gospodarczych i naukowych

 

Korzyści:

 

Obywatel:

 • Wykorzystanie danych w badaniach naukowych, tworzenie nowych inicjatyw bazujących na danych

 

Przedsiębiorca:

 • Ograniczenie liczby i skrócenie czasu przygotowywania sporządzanych raportów, niższe koszty przygotowania danych
 • Wykorzystanie danych podmiotów publicznych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Automatyzacja i większa niezawodność procesów kontroli wewnętrznej
 • Zwiększenie dostępności informacji gospodarczej (jeden punkt dostępu, różnorodność formatów)
 • Zwiększenie potencjału analitycznego przedsiębiorstw (niższe koszty pozyskania i przetworzenia informacji rynkowej i o konkurencji)

 

Administracja:

 • Standaryzacja, normalizacja i harmonizacja pojęć sprawozdawczych, poprawa jakości danych
 • Szybsze i bardziej holistyczne metody audytu
 • Automatyzacja procesu przyjęcia, walidacji danych i notyfikacji przedsiębiorców
 • Niższe koszty transformacji danych źródłowych do formatów zgodnych z modelem 5 Star Open Data
 • Szybsze procesy publikacji danych