Korzyści

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Wdrożenie Programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" przyniesie wymierne korzyści dla obywateli i przedsiębiorców.

Wygoda dla obywateli

  • Według Diagnozy Społecznej 2013-2014, 65% Polaków deklaruje chęć korzystania z obsługi internetowej w obszarze spraw publicznych
  • Zwiększenie liczby usług dostępnych cyfrowo i ich pełna digitalizacja (end-to-end) wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom

Szybsze i tańsze procesy

  • Zdalne załatwianie spraw to mniejsza czasochłonność zarówno dla obywatela jak i administracji publicznej
  • Cyfryzacja procesów ograniczy ich koszty (np. dzięki internetowym wnioskom zamiast papierowych)

Zwiększenie wpływów podatkowych

  • Luka podatkowa VAT szacowana jest na ok. 3% PKB w 2015 r.
  • Powrót do sytuacji z 2007 r., kiedy luka ta była najniższa i wynosiła 0,6% PKB, mógłby przynieść budżetowi państwa ponad 42 mld złotych dodatkowych wpływów

Zmniejszenie szarej strefy

  • Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2016 roku szara strefa będzie stanowiła w Polsce 19,7% PKB
  • Zwiększenie obrotu bezgotówkowego utrudni działalność w szarej strefie

Nowoczesny wizerunek

  • Cyfryzacja i rozwój e-usług publicznych buduje wizerunek nowej, innowacyjnej polskiej gospodarki
  • Nowoczesny wizerunek to promocja polskiej gospodarki oraz szansa na nowe inwestycje