Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne wspiera prace nad cyfryzacją usług publicznych

 

Główne cele:

 • Cyfryzacja usług publicznych

 

Zakres prac:

 • Wsparcie MC w optymalizacji usług publicznych oraz przy projektowaniu cyfrowych usług publicznych realizujących zdarzenia życiowe na poziomie dojrzałości "end-2-end" (usługi w pełni scyfryzowane, a nie tylko "formularze" do wypełnienia w internecie bez nowoczesnych procesów je obsługujących)
 • Opracowanie standardów i wytycznych dla funkcjonowania cyfrowych usług publicznych oraz zasad budowy i modelu cyklu życia e-usług
 • Audyt istniejących e-usług publicznych
 • Wypracowanie koncepcji Bazy Wiedzy Administracji
 • Opracowanie Wsparcie przygotowania koncepcji portalu usług publicznych

 

Korzyści:

 

Obywatel:

 • Nieograniczony dostęp do usług publicznych 24/7 niezależnie od miejsca pobytu (także dla osób niepełnosprawnych)
 • Skrócenie czasu realizacji spraw urzędowych (potencjalne roczne oszczędności dla wnioskodawców - 11,3 mln godzin rocznie)
 • Możliwość załatwienia spraw urzędowych i monitorowania ich statusu bez potrzeby kontaktu z urzędem
 • Jednolite wymogi stawiane obywatelom w całym kraju niezależnie od miejsca świadczenia usługi
 • Dostosowanie treści do potrzeb i preferencji grup odbiorców 
 • Łatwiejsze wyszukiwanie usług poprzez konsolidację miejsc dostępu do usług

 

Przedsiębiorca:

 • Użyteczne, zrozumiałe i intuicyjne usługi publiczne, czyli orientacja e-usług z punktu widzenia potrzeb użytkownika, a nie urzędu
 • Jednolite wymogi stawiane przedsiębiorcom w całym kraju niezależnie od miejsca świadczenia usługi
 • Nieograniczony dostęp do usług publicznych 24/7 niezależnie od miejsca pobytu
 • Ograniczenie konieczności kontaktów z administracją
 • Możliwość monitorowania statusu sprawy urzędowej bez potrzeby kontaktu z urzędem

 

Administracja:

 • Ograniczenie kosztów wdrażania i utrzymania cyfrowych usług publicznych dzięki centralizacji wdrożeń (potencjalne oszczędności: 160 mln PLN jednorazowo, 24 mln PLN rocznie1), budowanie usług w sposób gwarantujący wysoki poziom użyteczności
 • Skrócenie czasu obsługi klientów administracji dzięki eliminacji zbędnych czynności i automatyzacji procesów 
 • Zmniejszenie kosztów działania instytucji publicznych dzięki wyeliminowaniu zbędnych lub powielających się tych samych czynności wykonywanych przez wiele instytucji (potencjalne oszczędności: 39,6 mln PLN/rok)
 • Minimalizacja ryzyka wydania wadliwego rozstrzygnięcia, dzięki dostępowi do aktualnych informacji o usługach publicznych