Strumień Cyfrowa Tożsamość

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień Cyfrowa Tożsamość pracuje nad cyfrową identyfikacją i uwierzytelnieniem obywateli w administracji publicznej i usługach

 

Główne cele:

 • Wdrożenie federacyjnego modelu identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania
 • Wdrożenie masowych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania w e-Administracji

 

Zakres prac:

 • Usankcjonowanie prawne (ustawy oraz rozporządzenia) oraz instytucjonalne federacyjnego modelu identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania, w zgodzie z regulacjami europejskimi (eIDAS) oraz w uzgodnionym przez interesariuszy państwowych i komercyjnych modelu biznesowym
 • Ustanowienie warunków technicznych i prawnych dla państwowego i komercyjnych dostawców usług eID oraz usług zaufania
 • Budowa huba identyfikacji, integracja z dostawcami eID oraz cyfrowymi usługami publicznymi

 

Korzyści:

 

Obywatel:

 • Upowszechnienie wykorzystywania środków identyfikacji elektronicznej
 • Stworzenie i udostępnienie masowych usług zaufania umożliwiających zdalne oświadczanie woli w usługach publicznych 
 • Oszczędność czasu przy realizacji usług oraz obniżenie kosztów realizacji usług
 • 10 milionów obywateli z wydanymi elektronicznymi tożsamościami

Przedsiębiorca:

 • Stworzenie i udostępnienie masowego narzędzia e-identyfikacji umożliwiającego korzystanie z usług publicznych w sposób zdalny
 • Wdrożenie głównych usług publicznych dla obywateli i biznesu w formule w pełni cyfrowej, ergonomicznej i bezpiecznej
 • Stworzenie i udostępnienie masowych usług zaufania umożliwiających zdalne oświadczanie woli w usługach publicznych i komercyjnych
 •  

Administracja:

 • Oszczędność czasu przy realizacji usług oraz obniżenie kosztów realizacji usług
 • 80% czynności dokonywanych on-line, co spowoduje spadek kosztów funkcjonowania administracji