Konsultacje

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa
Symbol konsultacji

Dlaczego prowadzimy konsultacje

Konsultacje służą tworzeniu lepszego prawa, jeśli są prowadzone według zasad akceptowanych przez uczestniczących w nich obywateli oraz przedstawicieli administracji rządowej. Dlatego w MC wprowadziliśmy zasady prowadzenia konsultacji, które pomogą nam korzystać z wiedzy i zaangażowania obywateli w pracach nad naszymi projektami. Zasady te są sformalizowane w Zarządzeniu Ministra i opierają się na wypracowanym z partnerami społecznymi Kodeksie Konsultacji.

Ikona Nazwa Status Początek Koniec
Ikona symbolizująca konsultacje.
Rozwój technologii 5G - konsultacje KE Zakończona 13.06.2016 11.07.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Zakończona 17.05.2016 21.06.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Zapraszamy do konsultacji Programu Otwierania Danych Publicznych Zakończona 16.05.2016 16.06.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Plan działania UE na rzecz administracji publicznej na lata 2016-2020 oraz europejska inicjatywa dot. przetwarzania w chmurze - konsultacje KE Zakończona 13.05.2016 27.05.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi Zakończona 05.05.2016 05.06.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Revision of the European Interoperability Framework - konsultacje KE Zakończona 26.04.2016 29.06.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Kosmiczna Strategia dla Europy – Konsultacje Publiczne Zakończona 25.04.2016 12.07.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje prowadzone w ramach programu Komisji Europejskiej „Start-up Initiative” Zakończona 31.03.2016 30.06.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Tarcza Prywatności – konsultacje społeczne komunikatu Komisji Europejskiej COM (2016) 117 dotyczącego przekazywania danych osobowych do USA Zakończona 24.03.2016 15.04.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dotyczące stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (MTR oraz FTR) Zakończona 18.03.2016 20.05.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym Zakończona 26.02.2016 26.03.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Zaproszenie do konsultacji założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP Zakończona 23.02.2016 08.03.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych Zakończona 25.01.2016 15.02.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Uznawanie praktyki zawodowej w zawodzie radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS), radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej Zakończona 18.01.2016 08.02.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Trzecia runda konsultacji zmian w globalnym zarządzaniu technicznymi zasobami sieci Internet Zakończona 07.12.2015 21.12.2015
Ikona symbolizująca konsultacje.
eGovernment Action Plan 2016-2020 - plan działania w obszarze e-administracji - konsultacje KE Zakończona 06.11.2015 22.01.2016

Strony

7 zasad konsultacji

Siedem Zasad Konsultacji to część Kodeksu Konsultacji opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie w 2012 r., Kodeks prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki do ich stosowania.

Siedem Zasad Konsultacji to: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność i poszanowanie interesu ogólnego. 

Siedem Zasad Konsultacji zostało zarekomendowanych w programie „Lepsze regulacje 2015” jako dokument zalecany do stosowania w ministerstwach do czasu wypracowania w administracji jednolitych wytycznych do OSR (ocen skutków regulacji) i zasad konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych (wtedy Siedem Zasad zostanie zintegrowane z tym dokumentem).

Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. Trudno jest sprawdzić, czy dane konsultacje są prowadzone z dobrą wiarą. Przestrzeganie kryteriów przedstawionych poniżej powinno jednak o niej świadczyć.

  • Organizator konsultacji jest gotowy na opinie krytyczne oraz na wprowadzenie zmian w swojej propozycji, a uczestnicy procesu – na to, by zmienić zdanie, o ile padną przekonujące argumenty.
  • Organizator konsultacji powinien w jasny i przystępny sposób przedstawić przedmiot konsultacji, jak długo mają trwać i kiedy planuje przedstawienie odpowiedzi na opinie i podsumowania wyników konsultacji.
  • Organizator konsultacji musi dać zainteresowanym obywatelom odpowiedni czas na zebranie argumentów
  • i przedstawienie odpowiedzi. Materiały do konsultacji muszą być przygotowane rzetelnie – a więc być jasne, zrozumiałe i możliwie zwięzłe (albo mieć zwięzłe i zrozumiałe streszczenie).
  • Dobrą praktyką jest zaopatrzenie materiałów w pytania, by każdy mógł zrozumieć, przed jakim wyborem stoimy w danej sprawie.

 Pobierz broszurę 7 zasad