Konsultacje

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa
Symbol konsultacji

Dlaczego prowadzimy konsultacje

Konsultacje służą tworzeniu lepszego prawa, jeśli są prowadzone według zasad akceptowanych przez uczestniczących w nich obywateli oraz przedstawicieli administracji rządowej. Dlatego w MC wprowadziliśmy zasady prowadzenia konsultacji, które pomogą nam korzystać z wiedzy i zaangażowania obywateli w pracach nad naszymi projektami. Zasady te są sformalizowane w Zarządzeniu Ministra i opierają się na wypracowanym z partnerami społecznymi Kodeksie Konsultacji.

Ikona Nazwa Status Początek Koniec
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Zakończona 14.09.2017 13.10.2017
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Zakończona 01.08.2017 30.08.2017
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zakończona 17.07.2017 07.08.2017
Ikona symbolizująca konsultacje.
Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania Zakończona 12.05.2017 19.05.2017
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje społeczne w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) Zakończona 07.02.2017 12.04.2017
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie gospodarki opartej na danych Zakończona 25.01.2017 08.02.2017
Ikona symbolizująca konsultacje.
Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zakończona 23.12.2016 31.01.2017
Ikona symbolizująca konsultacje.
Komunikat Komisji Europejskiej – „W kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” Zakończona 20.10.2016 26.10.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Komunikat Komisji Europejskiej – „Sieć 5G dla Europy: plan działania” Zakończona 20.10.2016 26.10.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną - zapraszamy do konsultacji Zakończona 20.10.2016 28.10.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych Zakończona 13.10.2016 03.11.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Rozporządzenie WiFi4EU Zakończona 06.10.2016 12.10.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016 – 2020 Zakończona 29.09.2016 07.10.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Przegląd ram regulacyjnych – propozycja Komisji Europejskiej Zakończona 16.09.2016 28.09.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Tworzymy przyjazną e-administrację. Pomóż nam! Zakończona 06.09.2016 16.09.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje społeczne komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego cyberbezpieczeństwa Zakończona 08.08.2016 18.08.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zakończona 11.07.2016 25.07.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji Zakończona 07.07.2016 28.07.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Tworzenie sprzyjających warunków dostępu do Internetu - konsultacje ITU Zakończona 04.07.2016 11.09.2016
Ikona symbolizująca konsultacje.
Konsultacje społeczne komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie platform internetowych Zakończona 23.06.2016 01.07.2016

Strony

7 zasad konsultacji

Siedem Zasad Konsultacji to część Kodeksu Konsultacji opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie w 2012 r., Kodeks prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki do ich stosowania.

Siedem Zasad Konsultacji to: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność i poszanowanie interesu ogólnego. 

Siedem Zasad Konsultacji zostało zarekomendowanych w programie „Lepsze regulacje 2015” jako dokument zalecany do stosowania w ministerstwach do czasu wypracowania w administracji jednolitych wytycznych do OSR (ocen skutków regulacji) i zasad konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych (wtedy Siedem Zasad zostanie zintegrowane z tym dokumentem).

Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. Trudno jest sprawdzić, czy dane konsultacje są prowadzone z dobrą wiarą. Przestrzeganie kryteriów przedstawionych poniżej powinno jednak o niej świadczyć.

  • Organizator konsultacji jest gotowy na opinie krytyczne oraz na wprowadzenie zmian w swojej propozycji, a uczestnicy procesu – na to, by zmienić zdanie, o ile padną przekonujące argumenty.
  • Organizator konsultacji powinien w jasny i przystępny sposób przedstawić przedmiot konsultacji, jak długo mają trwać i kiedy planuje przedstawienie odpowiedzi na opinie i podsumowania wyników konsultacji.
  • Organizator konsultacji musi dać zainteresowanym obywatelom odpowiedni czas na zebranie argumentów
  • i przedstawienie odpowiedzi. Materiały do konsultacji muszą być przygotowane rzetelnie – a więc być jasne, zrozumiałe i możliwie zwięzłe (albo mieć zwięzłe i zrozumiałe streszczenie).
  • Dobrą praktyką jest zaopatrzenie materiałów w pytania, by każdy mógł zrozumieć, przed jakim wyborem stoimy w danej sprawie.

 Pobierz broszurę 7 zasad