Informacje

Nazwa Typ Data
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. rozwoju superszybkiego Internetu mobilnego 5G Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 21.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. BIP.gov.pl a Widok.gov.pl Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 19.07.2017
Informacje_skargi - ikona
Ws. aktualizacji danych w systemie teleinformatycznym po zmianie nazwiska Skargi 19.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. wpływu aplikacji mobilnych na naszą prywatność Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 19.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. problemów przy realizacji projektu mDokumenty Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 19.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. wyników kontroli NIK funduszu CEPiK Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 19.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. kontroli NIK dotyczącej wykonania budżetu państwa w części: Informatyzacja Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 19.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 19.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. kwalifikacji posiadanych przez ABI w ustawie o ochronie danych osobowych Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 19.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. obowiązujących i uchylonych aktach normatywnych, którym nadano wsteczną moc obowiązującą Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 19.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. formularzy cenowych dot. postępowania pn. "Zwarcie umowy ramowej na świadzenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT" Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 18.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. trybu i czasu rozpoznawania spraw przez MC SG BIP Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 17.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. zmian w SGBIP Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 17.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. nagród wypłacanych w MC w 2017 r. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 14.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. LAR i ePUAP (ePUAP) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 14.07.2017
Informacje_petycje - ikona
Ws. publikacji załączników raportu Programu otwierania danych publicznych w formatach innych niż PDF Petycje i wnioski 13.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. podpisu kwalifikowanego w ePUAP Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 13.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. ataków cybernetycznych Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 12.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. unijnych przepisów o ochronie danych osobowych Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 12.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. projektu rozporządzenia w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 12.07.2017

Strony